08 listopada 2018r.

  • Nie lękaj się, bo ja Pan Bóg nigdy cię nie opuszczę. Przychodzę do ciebie z pocieszeniem, Ja jestem zawsze przy tobie. Odkupiłem cię, wybawiłem, przeprowadzę cię przez każdą burzę, bo jesteś mi bardzo bliski, jesteś moim dzieckiem. Nie lękaj się – ja zwyciężyłem śmierć i zwyciężę każdy twój strach.
  • Dzieci moje uwolnijcie się od tego co was oddziela od mojej miłości. Zrzućcie wszystko na moje ramiona, które są otwarte dla was. Oczyśćcie się w mojej Krwi, abym mógł wejść do waszych serc i wypełnić je moją miłością. tylko przy mnie odnajdziecie radość i szczęście. Błogosławię was. Kocham was.
  • Kocham was dzieci moje, ożywiam wasze serca do miłości, do dawania się drugiemu człowiekowi, nie zastanawiaj się jak, po prostu trwaj we Mnie, a ja cię poprowadzę.

 

Sdz 6, 36-40

Rzekł więc Gedeon do Boga: «Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że położę runo wełny na klepisku; jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia dokoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś». Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął z runa pełną czaszę wody.I rzekł Gedeon do Boga: «Nie gniewaj się na mnie, jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem: niech rano będzie suche tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa». I Bóg sprawił to tej nocy: samo runo pozostało suche, a na ziemi była rosa.

Ps 47

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie <naszemu> Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga:
On zaś jest najwyższy.

 

By |8 listopada, 2018|Categories: Aktualności, Słowo ze spotkań|

Zostaw komentarz