23 stycznia 2020

  • Dzieci Moje, rozpalam wasze serca miłością, wlewam w nie radość, pokój i prawdę, która was oswobodzi. Przyjmijcie ten dar aby wolność w was zajaśniała.
  • Dzieci Moje kochane, ufajcie Mojej miłości, bo nic tak nie rani Mojego serca, jak brak ufności, że jestem Bogiem, który z miłości do swoich dzieci oddał życie. I dziś oddaję je w każdej Eucharystii, bo tak bardzo was kocham. Przychodźcie do Mnie, tak bardzo pragnę jednoczyć Swoje życie z Wami. Kocham was teraz i na wieki.
  • Kocham was bardzo Moje dzieci. Często powtarzam: ufajcie, zawierzajcie, oddawajcie Mi wasze troski, nie skupiajcie się na nich ale na Mnie. Ja jestem wasz Bóg, wasz Pan Wszechmogący, pamiętajcie o tym. Kocham was. Oddanie trosk Mnie daje pokój serca, który pragnę wam dać, który daję.
  • Nie wyście Mnie wybrali ale Ja was wybrałem abyście szli i owoc przynosili.
  • Dzieci Moje, ufajcie Mi. Ja was zbawię i uchronię od zła. Dzieci Moje, polegajcie na Mnie.
  • Dzieci Moje, raduje Mnie wasza jedność. Jam jest pośród was po to aby was podnosić, umacniać, uświęcać i uzdrawiać. Nie bójcie się tego lecz przyjmijcie. Ja to mówię, dzieci Moje, abyście się wzajemnie pokrzepiali, bo gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Moje Imię tam Ja Jestem.
  • Obraz jaśniejącego krzyża. I wyjaśnienie, że nie będzie łatwo ale mamy się nie martwić, bo On jest z nami.
  • J 3, 2- 8
  • Dz 15, 15- 18
By |23 stycznia, 2020|Categories: Aktualności, Słowo ze spotkań|

Zostaw komentarz