Wylanie Ducha Świętego SNŻ, Agapa

Project Description

Wylanie Ducha Świętego SNŻ, Agapa – listopad 2006